تماس با ما

 

تهران، خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، بیمارستان فارابی ساختمان جدید، طبقه دوم

دبیر خانه سمینار فارابی

تلفکس: 55422787 021
اخبــار

یازدهمین سمیـنار سـالیـانه پرستـاری چشـم فـارابی
ادامه خبر ...