هزینه / شماره حساب

« هزینه ثبت نام »

 

 هزینه ثبت نام در سمینار به شرح جدول زیر می باشد

 

 لازم بذكر است، پرداخت كليه هزينه ها از طريق پرداخت اينترنتی امكان پذير می باشد.

 

گروه

تا تاریخ31  فروردین 1399

در زمان برگزاری سمینار

دکترای پرستاری

700/000

1/000/000

پرستار(کارشناس ارشد کارشناس - کاردان)

700/000

1/000/000

کارشناس اتاق عمل- کاردان اتاق عمل

700/000

1/000/000

 
اخبــار

یازدهمین سمیـنار سـالیـانه پرستـاری چشـم فـارابی
ادامه خبر ...