برنامه روز چهار شنبه 99/02/03

ساعت

برنامه ويژه پرستاري (مراقبت های پرستاری در بیماری کاتاراکت)

8:30-8:00

قرآن سرود

10:30:-8:30

پانل ا:  مراقبت های پرستاری در بیمار مبتلا به کاتاراکت

مروری بر بیماری کاتاراکت

Review on Cataract Disease

 

اعضاي پانل: شادی رضایی- دکتر حامد قاسمی دکتر مهدی خداپرست- دکتر آرزو راستی ابوالقاسم پوریانی

اداره كننده: شادی رضایی

ساعت

عنوان

سخنران

08:45- 08:30

مروری بر انواع کاتاراکت ( وابسته به سن ، مادرزادی و...)

رزیتا حیدری

09:00- 08:45

نقش پرستارچشم درروش های تشخیصی بیماری کاتاراکت

مریم کنگاوری

09:15- 09:00

نقش پرستار در غربالگری و شناسایی بیمار کاتاراکت

لیلا بوژآبادی

09:30- 09:15

مقاله آزاد" اپیدمیولوژی بیماری کاتاراکت"

دکتر آرزو راستی

09:45- 09:30

پرسش و پاسخ

 

10:15- 09:45

افتتاحیه( قرآن سرود -کلیپ سخنران دبیر علمی و اجرایی)

 

11- 10:15

استراحت، پذيرايي

13- 11:00

پانل 2: مراقبت های پرستاري در اعمال جراحي کاتاراکت

 

نقش پرستار در جراحی های کاتاراکت

Role of Nurse in Surgical

Cataract

اعضاي پانل:   زهرا میرزایی- دکتر گلشن لطیفی- فرانک شعاعی- سعیده خوش نژاد- زهرا افضل وطن

اداره كننده: زهرا میرزایی

ساعت

عنوان

سخنران

11:20- 11:00

آشنایی با انواع لنز های مورد استفاده در کاتاراکت

فاطمه میرزا حسینی

11:40- 11:20

آشنایی با ابزار و تجهیزات در تکنیک های جراحی کاتاراکت

سعیده خوش نژاد

12:00- 11:40

نقش پرستار در روش های جراحی کاتاراکت ( فیکو ،اینترا و اکسترا)

طاهره بیرقی

12:10- 12:00

مقاله آزاد

مریم رضایی

12:20- 12:10

مقاله آزاد (  ارتباط دیابت با بیماری کاتاراکت)

مینا امیر شهریار

13:30- 12:20

نکات مهم بیهوشی در اعمال جراحی کاتاراکت

زهرا افضل وطن

13:00- 12:30

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

14:00-13:00

استراحت- نماز- ناهار و بازديد از نمايشگاه ها

15:30-14:00

پانل 3: عوارض پس از جراحی و آموزش خود مراقبتی

 

Education to Patient

cataract

اعضاي پانل :زینب چاوشی- دکتر حسام هاشمیان- دکتر فاطمه حشمتی نبوی-  فاطمه میربازغ- حدیثه حسینی

اداره كننده: زینب چاوشی

ساعت

عنوان

سخنران

14:15- 14:00

نقش پرستار چشم در آموزش خود مراقبتی و سبک زندگی بیماران کاتاراکتی

فاطمه میربازغ

14:30- 14:15

آموزش خود مراقبتی در عوارض عمل جراحی کاتاراکت ( V.L ، Drop ،H Choroidal ، Expulsive ) 

رضی اله دهمرده

14:40- 14:30

مقاله آزاد  ( با موضوع بیهوشی)

فاطمه جعفری

14:55- 14:40

نقش پرستار در کنترل عفونت پس از جراحی کاتاراکت

حدیثه حسینی

15:15- 14:55

تجربیات پرستاران چشم سایر کشورها در زمینه خودمراقبتی بیماران مبتلا به کاتاراکت

دکتر فاطمه حشمتی نبوی

15:30- 14:30

پرسش و پاسخ

 

16:30 15:30

مراسم اختتامیه،  اعطای جوایز به برندگان مسابقه پانل ها

         برنامه جانبی :

  کارگاه آموزشی شماره 1 : آشنایی با نحوه کار با دستگاه فیکو ( Infinity  )   -     آقای مهدی دا­ودی                13- 12

         کارگاه آموزشی شماره 2 :  روش های تعیین پاور لنز                                                                                    15:30-14:30

 
اخبــار

یازدهمین سمیـنار سـالیـانه پرستـاری چشـم فـارابی
ادامه خبر ...